Återupprätta LSS! Varför då?

LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, var en revolution när den kom. Nu kunde människor med funktionsnedsättning börja leva ett liv som alla andra. Även barn. Inte minst har den personliga assistansen betytt otroligt mycket för barns, ungdomars och vuxnas möjlighet till självständighet och egenmakt. Tyvärr har vi på senare år tvingats se hur frihetsreformen urholkats allt mer. Rättigheter ifrågasätts och domar slår stenhårt mot barn och familjer. Detta accepterar inte RBU. Vi tänker ta fajten för LSS och personlig assistans och vi hoppas att du vill vara med i den kampen!